Dobrodošli!


Duochem je preduzeće koje se bavi proizvodnjom i distribucijom biocida, preparata za primenu u komunalnoj higijeni i poljoprivredi.

Duochem je prepoznatljivo kao jedino preduzeće u Srbiji koje se bavi proizvodnjom, sintezom osnovnih sirovina i aktivnih materija biocida.

Proizvodi Duochem-a, rodenticidi i insekticidi stekli su svoju afirmaciju kod brojnih kupaca na domaćem i inostranom, globalnom tržištu.

© 2015 duochem